fbpx

Corró frontal d’anells

El Rodet frontal de SEGUÉS ens proporcionarà un esmicolat de terrossos i un bon anivellat del llit de sembla. D’una sola passada prepararem, compactarem i realitzarem treballs de sembrat. Aquests corrons amb el plegat hidràulic s’adapten lliurement al camp aconseguint un treball uniforme de la màquina.

Poden ser fabricats amb anells o tub

EQUIPAMENT DE SERIE

  • Xassís tubular
  • Enganxall al tripuntal davanter del tractor
  • Sistema d’enganxall autoguiable
  • Plegat hidràulic
  • Gir independent de cada anell
  • Protegit amb pintura d’alta qualitat i resistència.
Search