fbpx

Escampador de compost suspès SAL

Escampador d’adob orgànic suspès amb un sistema de distribució de localitzar el fertilitzant en una banda estreta en la superfície o a una certa profunditat al costat de la línia de plantes a fertilitzar. La seva principal utilització és per a cultius en línia i podem acoblar-ho a altres màquines com són sembradores, cavallonadores, acotxadores i fins i tot pot ajudar-nos en la instal·lació de degoteig en una sola passada. Diferents capacitats i de reduïdes dimensions fa que sigui una màquina factible per a l’ús en cultius sota coberta.

Search