fbpx

Foca – Os

Per distribuir materials a granel amb tractor sobre paviments, carreteres, carrers i llocs on requereix una càrrega autònoma i continua, la solució son els escampadors de sal OS o FOCA. Màquines robustes i resistents a la corrosió que provoquen els fundents. Sistema auto carregant amb diferents sistemes de distribució, però sempre controlant el funcionament des de l’interior de la cabina.

El sistema de distribució del model OS es mitjançant un disc centrífug mentre que el model FOCA la seva distribució es caiguda lliure a través d’un sens fi interior.

Ambdues màquines dissenyades per a treballs amb condicions difícils.

Search