fbpx

Rodets – Corrons

Els corrons de SEGUÉS es caracteritzen per un fàcil us, un alt rendiment i un baix manteniment. A la seva funcionalitat s’hi ha d’afegir l’amplia varietat d’amplades de treball de 5 a 8 m i la possibilitat a escollir d’un perfil llis o dentat.

EQUIPAMENT DE SERIE

  • Xassís reforçat en acer estructural d’alta resistència
  • Cilindres fabricats d’una sola peça en acer ST-52
  • Plegat i desplegat hidràulic
  • Kit de llums
  • Peu de recolzament
Search